Arbeidsmarktcommunicatie

Op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie houdt Nr29 zich bezig met de strategie, oftewel arbeidsmarktcommunicatiemanagement. Arbeidsmarktcommunicatiemanagement behelst het aansturen en beheersen van de strategie, organisatie, realisatie en evaluatie van alle inspanningen op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie binnen een organisatie.

Het gaat dus over het managen van de arbeidsmarktcommunicatie-inspanningen van de organisatie. Niet alleen de ‘zichtbare’ activiteiten zoals campagnes en de recruitmentsite, maar het totaal, inclusief ‘onzichtbare’ zaken zoals strategie en organisatie.

Arbeidsmarktcommunicatiemanagement

Daar arbeidsmarktcommunicatie veelal op operationeel niveau blijft hangen, heeft Nr29 arbeidsmarktcommunicatiemanagement ontwikkeld. Een methodiek waarmee de totale inspanningen op het gebied van interne en externe arbeidsmarktcommunicatie kunnen worden beheerd. Arbeidsmarktcommunicatie bestaat bij veel organisaties uit onsamenhangende onderdelen. Door de juiste samenhang te vormen kunnen werkgevers veel effectiever en efficiënter zijn in hun arbeidsmarktcommunicatie. Op de korte én lange termijn.

Vragen aan Nr29

Op het gebied van strategische arbeidsmarktcommunicatie krijgt Nr29 te maken met vragen als:

  • Hoe kan ik de functie arbeidsmarktcommunicatie binnen mijn organisatie het beste inrichten?
  • Hoe kan ik mijn wervingsproces effectiever en efficiënter maken?
  • Hoe kom ik tot de juiste keuze van een recruitmentsysteem?
  • Hoe kunnen wij een strategisch arbeidsmarktcommunicatieplan opstellen?
  • Hoe maken wij arbeidsmarktcommunicatie meetbaar en accountable?
  • Hoe krijg en houd ik intern draagvlak voor arbeidsmarktcommunicatie?
  • Hoe kan ik een (creatief) arbeidsmarktcommunicatiebureau selecteren en evalueren?