Meteen naar de inhoud

Provincie Fryslân

Fryslân is een eigenzinnige provincie met veel aandacht voor de kwaliteit van het leven. De provincie ondersteunt met ruim 900 medewerkers de Friese samenleving van gemeenten, bedrijven, organisaties en bijna 645.000 inwoners op een groot aantal gebieden, zoals land, lucht, water, wegen, cultuur, economie, milieu en toerisme.

Arbeidsmarktstrategie

Provincie Fryslân heeft Nr29 gevraagd haar te begeleiden bij de totstandkoming van het meerjaren arbeidsmarktbeleid. Door middel van de SparKaart kan de provincie gebruik maken van de begeleiding en expertise van Nr29 wanneer nodig.