Overheid en onderwijs

Nr29 werkt en heeft gewerkt voor onderstaande opdrachtgevers binnen overheid en onderwijs:

Provincie Zeeland

Provincie Zeeland wilde graag advies hoe zij haar recruitmentsite, Zeelandenik.nl, verder inhoudelijk kon optimaliseren. Hierbij moest rekening worden gehouden met het feit dat door bezuinigen de komende jaren vrijwel geen vacatures zijn. Nr29 heeft op basis van een analyse een adviesplan geschreven hoe de provincie haar recruitmentsite het beste inhoudelijk en technisch kan verbeteren.

Lees meer
KLPD

Nr29 heeft het KLPD begeleid bij de totstandkoming van haar arbeidsmarktstrategie voor meerdere jaren op papier zetten om zodoende effectiever en efficiënter aan haar arbeidsmarkt(communicatie)doelstellingen te kunnen werken. Een van de onderdelen van de strategie was het verbeteren van het beeld en het imago van KLPD als werkgever bij verschillende diverse doelgroepen (o.a. vrouwen en muticultureel).

Lees meer
Gemeente Zeist

Nr29 heeft gemeente Zeist geadviseerd hoe zij haar werving kan optimaliseren.

Lees meer
Stichting Carmelcollege

Nr29 begeleidde Stichting Carmelcollege bij het professionaliseren van haar arbeidsmarktcommunicatie en werving. Vanuit de SparKaart dacht Nr29 gevraagd en ongevraagd mee met Stichting Carmelcollege als het gaat om het professionaliseren van haar arbeidsmarktcommunicatie.

Lees meer
Albeda College

Het Albeda College wilde haar arbeidsmarktcommunicatie professionaliseren. Samen met Nr29 heeft de projectgroep vanuit HR onder meer gewerkt aan het arbeidsmarktcommunicatieplan, een nieuw vacaturetekststramien, advertentietemplates en doelgroepmediamatrix.

Lees meer
Provincie Fryslân

Provincie Fryslân heeft Nr29 gevraagd haar te begeleiden bij de totstandkoming van het meerjaren arbeidsmarktbeleid. Door middel van de SparKaart kan de provincie gebruik maken van de begeleiding en expertise van Nr29 wanneer nodig.

Lees meer
Rijksoverheid

Samen met Panteia heeft Nr29 de interne en externe arbeidsmarktcommunicatiestrategie van de Rijksoverheid (Werken voor Nederland) geëvalueerd.

Lees meer
Gemeente Amersfoort

Nr29 begeleidde de afdelingen P&O en Communicatie bij de totstandkoming van een strategisch arbeidsmarktcommunicatieplan.

Lees meer
Gemeentewerken Rotterdam

Nr29 heeft de afdelingen P&O en Communicatie van Gemeentewerken Rotterdam begeleid bij de totstandkoming van een strategisch arbeidsmarktcommunicatieplan.

Lees meer
De Haagse Hogeschool

De Haagse Hogeschool wilde haar arbeidsmarktbeleid op papier vastleggen en zocht een partner die haar hierbij kan ondersteunen. Nr29 arbeidsmarktcommunicatie fungeerde als procesbegeleider, sparringspartner en inhoudelijk meedenker bij de totstandkoming van het strategische arbeidsmarktbeleidsplan.

Lees meer
Ymere

Nr29 heeft de afdeling strategische HR en communicatie van woningcorporatie Ymere begeleid bij de totstandkoming van een strategisch arbeidsmarktcommunicatieplan.

Lees meer
TU Delft

Nr29 heeft TU Delft begeleidt bij het in kaart brengen van ken- en stuurgetallen op het gebied van recruitment en arbeidsmarktcommunicatie

Lees meer