Meteen naar de inhoud

Korps landelijke politiediensten (KLPD)

Het Korps landelijke politiediensten (KLPD) is een (inter-) nationale organisatie die werkt aan de veiligheid en leefbaarheid van onze maatschappij. Van de ruim 5.000 KLPD-medewerkers werkt de helft bij een rechercheonderdeel. De aanpak van zware, georganiseerde misdaad- en terrorismebestrijding staat hoog op de agenda. Het KLPD biedt ook bijzondere politiefuncties op het terrein van de Koninklijke en diplomatieke beveiliging. Het zorgt voor de beveiliging van ons Koninklijk Huis en hun gasten, van politici, diplomaten en andere personen die beveiliging nodig hebben. Het KLPD houdt toezicht op onze verkeers- en vervoersstromen. Sinds 2013 is de KLPD opgegaan in het Landelijke Politiekorps.

Arbeidsmarktstrategie

Nr29 heeft het KLPD begeleid bij de totstandkoming van haar arbeidsmarktstrategie voor meerdere jaren op papier zetten om zodoende effectiever en efficiënter aan haar arbeidsmarkt(communicatie)doelstellingen te kunnen werken. Een van de onderdelen van de strategie was het verbeteren van het beeld en het imago van KLPD als werkgever bij verschillende diverse doelgroepen (o.a. vrouwen en multicultureel).