Meteen naar de inhoud

academisch ziekenhuis Maastricht

Het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) ligt midden in de Euregio Maas-Rijn en telt 715 bedden en ruim 4.700 medewerkers. Het azM heeft drie taken: patiëntenzorg, onderwijs en opleiding en onderzoek. Naast de standaard patiëntenzorg nemen topklinische zorg en topreferente zorg een belangrijke plaats in.

Meerjaren arbeidsmarktbeleid

Nr29 heeft de multidisciplinaire werkgroep arbeidsmarkt van het azM begeleidt bij de totstandkoming van een meerjaren arbeidsmarktbeleidsplan.

“Het azM staat voor wat betreft de werving van haar personeel op een omslagpunt. Diverse factoren waar ons bedrijf in de komende jaren mee te maken zal gaan krijgen maakt dat wij in de toekomst een actief arbeidsmarktbeleid willen gaan voeren waarmee we meerdere jaren vooruit kunnen. Hierbij wordt een belangrijke rol weggelegd voor de arbeidsmarktcommunicatie. Bij de totstandkoming van dit arbeidsmarktbeleid heeft Martijn Hemminga van Nr29 arbeidsmarktcommunicatie ons op een professionele en vooral toegankelijke wijze begeleid. Natuurlijk hebben we daar veel zelf in gedaan maar mede door zijn sturing en kennis beschikken we nu over een eindresultaat dat als een maatkostuum is toegesneden op ons bedrijf.”