Checklist medewerkersonderzoek

  • door

Checklist medewerkersonderzoekArbeidsmarktcommunicatie gaat niet alleen over de externe arbeidsmarkt, maar vooral ook over de interne arbeidsmarkt. Medewerkersonderzoek is een goede indicator van de mate waarin medewerkers tevreden en betrokken zijn. In deze checklist krijgt u 5 concrete tips om rekening mee te houden bij medewerkersonderzoek om zo de respons te verhogen.

Checklist

Hieronder vindt u 5 aandachtspunten wanneer u medewerkersonderzoek verricht die helpen de respons zo hoog mogelijk te maken.

1. Draagvlak van het management

Wanneer het management achter het onderzoek staat, verhoogt u niet de alleen de respons, maar ook het commitment dat er met de resultaten iets wordt gedaan. Het gaat hierbij niet alleen om het topmanagement maar om alle leidinggevenden.

2. Bewaak vertrouwelijkheid

Zorg ervoor dat medewerkers er 100% van uit kunnen gaan dat de uitkomsten vertrouwelijk worden behandeld en niet terug te voeren zijn naar individuele medewerkers. Medewerkers zullen dan eerder meewerken en ook eerlijker antwoorden. Een groot deel van het medewerkersonderzoek wordt dan ook uitbesteed aan een externe partij.

3. Kies het juiste tijdstip

Stuur de vragenlijst niet uit in vakantietijd of kerstmis. Maar ook maandagen en vrijdagen zijn niet handig omdat mensen druk zijn met het opstarten van de werkweek of bezig zijn deze af te sluiten en het weekend in willen. Tussen 10.00 en 12.30 uur op dinsdag of woensdag is een goed tijdstip voor respons.

4. Goede interne communicatie

Zorg ervoor dat de verwachtingen intern goed worden gemanaged. Managers moeten van te voren weten wanneer de vragenlijst eruit gaat, wanneer de deadline is en wat er met de resultaten gaat gebeuren. Op deze wijze kunnen zij hun medewerkers weer informeren. Plan ook van te voren eventuele herinneringsberichten in en communiceer deze tijdig bij managers.

5. Toegankelijkheid tot de vragenlijst

Als alle medewerkers toegang hebben tot een laptop of pc, is een online vragenlijst goed te doen. Maar heeft een groot aantal medewerkers dit niet, dan kan het responsverhogend werken door de vragenlijst ook fysiek uit te delen/naar het thuisadres van de medewerker op te sturen. Of zorg ervoor dat de vragenlijst via een tablet of smartphone is in te vullen.

11 tips om de respons te verhogen bekijken?

Neem dan een abonnement op amcexpert.nl en lees het artikel 11 manieren om respons op medewerkersonderzoek te verhogen. Amcexpert.nl is dé online kennisbank op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie en is een initiatief van Nr29.