Checklist mobile recruitmentsite

  • door

Checklist mobiele recruitmentsiteHet gebruik van smartphones en tablets heeft de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen. Ook als het gaat om oriëntatie op een baan, want 39% van de beroepsbevolking met smartphone en/of tablet oriënteert zich ‘mobile’ op een baan. In deze checklist mobile recruitmentsite leest u hoe u uw recruitmentsite kunt optimaliseren voor smartphones en tablets.

Cijfers van mobile recruitment

11% van de actieve baanzoekers kijkt meer ‘mobile’ naar vacatures dan met de desktop blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group. Van de latente baan-zoekers is dit bijna 1 op de 4, waarmee mobile een interessant instrument is om deze lastige doelgroep te bereiken. Van de actieve baanzoekers gebruikt 58% zijn tablet in zijn zoektocht en 74% zijn smartphone. Ook Monsterboard.nl merkt de stijging van het verkeer via mobiel. Was in 2011 nog 3,2 procent van het bezoek via mobiel, in november 2012 was dat 15 procent.

Hele checklist lezen?

Neem dan een abonnement op amcexpert.nl en lees het artikel Stappenplan voor een mobile of responsive recruitmentsite. Amcexpert.nl is dé online kennisbank op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie en is een initiatief van Nr29.