Zorg moet meebewegen met de arbeidsmarkt

  • door

De zorg moet meer meebewegen op de arbeidsmarktDe afgelopen jaren zijn we gebombardeerd met berichten over tekorten in de zorg. Met name ziekenhuizen hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in werving. Volgens een rondgang van het FD bij 25 ziekenhuizen blijkt dat er dit jaar veel minder patiënten zijn dan verwacht. Het eerste ziekenhuis moet hierdoor al 10% van de medewerkers ontslaan.

Hollen of stilstaan in de zorg

Het lijkt wel of het binnen de zorg hollen of stilstaan is. Als er wervingsproblemen zijn, dan zijn ze meestal acuut. En nu is er door ‘acute’ uitval van zorgvraag bij sommige ziekenhuizen een overschot aan medewerkers. Het FD vroeg aan 25 ziekenhuizen naar hun stand van zaken en 14 gaven aan dat ze een ‘kentering in de zorgvraag’ zien. Slechts 6 ziekenhuizen gaven aan dat ze op het te verwachtte niveau zitten en de afspraken die ze hebben met verzekeraars kunnen nakomen. Het Kennemer Gasthuis in Haarlem moet 10% van de banen schrappen onder meer door minder patiënten. En het Amphia Ziekenhuis in Breda/Oosterhout gaat vacatures niet direct vervullen en tijdelijk personeel aan banden leggen.

Flexibele schil

En juist hier zit de oplossing. De afgelopen jaren hebben veel ziekenhuizen geprobeerd de flexschil af te bouwen omdat deze te duur is. Dat klopt, als je alleen maar naar de korte termijn kijkt. Maar wanneer je 10% van je vaste medewerkers moet ontslaan ben je veel duurder uit. Zeker als over een paar jaar de vraag weer toeneemt en er weer (acuut) moet worden geworven.

Opereren is vooruitzienAantal patiënten ziekenhuizen daalt in overwacht hoog tempo

Om als organisatie de juiste keuzes te kunnen maken voor de toekomst is het werken met scenario’s essentieel. Dat helpt om te bepalen in welke functies en hoe groot een flexibele schil moet worden opgebouwd. Want ondanks dat de vraag naar zorg nu wat achterblijft weten we maar al te goed dat op de lange termijn de vraag naar zorg toeneemt. Ik stel dan ook voor dat ziekenhuizen acuut beginnen met strategische personeelsplanning, scenario’s en flexibele schillen. Zodat ze straks geen acute noodverbandjes hoeven aan te leggen als er meer of minder personeel nodig is.