Mei: Medewerkerstevredenheid

De interne arbeidsmarkt speelt binnen arbeidsmarktcommunicatie een essentiële rol. Het is namelijk het vertrekpunt voor professionele arbeidsmarktcommunicatie. Een werkgever die tevreden medewerkers heeft, kan een mooi verhaal naar buiten brengen. Medewerkerstevredenheid zegt dus veel over de aantrekkelijkheid van een werkgever.

Wat is medewerkerstevredenheid?
Medewerkerstevredenheid is de houding van medewerkers ten opzichte van hun werk. Met deze houding geeft de medewerker antwoord op de vraag: vind ik mijn werk nuttig en plezierig, of juist niet? Houdingen worden gevormd door concrete ervaringen, zoals teleurstellingen of juist successen. Met name ervaringen die persoonlijke behoeften raken – zoals zelfverwezenlijking en goede sociale contacten – hebben een sterke invloed op iemands houding. Ervaart men dat het eigen werk leidt tot verwezenlijking van persoonlijke doelen en behoeften, dan is men doorgaans ook tevreden over het eigen werk.

Wat is medewerkersbetrokkenheid?
Er is wel een cruciaal verschil tussen tevreden en betrokken medewerkers. Tevredenheid is een weergave van een tendens en is vooral gekoppeld aan tevredenheid over het werk zelf. Het geeft niet aan wat een medewerker wil bijdragen aan de organisatie. Betrokken medewerkers daarentegen staan achter de doelen van de organisatie en komen zelf met verbeterpunten. Zij voelen zich emotioneel verbonden en zijn daardoor bereid zich extra in te zetten: zij zijn goud waard voor de organisatie.

Voordelen van tevreden en betrokken medewerkers
De voordelen van tevreden en betrokken medewerkers zijn onder meer:

  • Gebonden en geboeid aan organisatie, dus minder verloop
  • Zijn productiever
  • Positief voor klanttevredenheid
  • Positief voor omzet en winstgevendheid

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
Medewerkerstevredenheidsonderzoek kan niet alleen tevredenheid in beeld brengen, maar ook zaken als betrokkenheid, loyaliteit, motivatie en de mate waarin iemand zich gebonden en geboeid voelt. Afhankelijk van de wensen en met welk onderzoeksbureau u in zee gaat kunt u het onderzoek laten aansluiten bij uw doelstellingen.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek is namelijk geen doel op zich. Op basis van de uitkomsten dient een organisatie aan de slag te gaan om e.e.a. te verbeteren. En in de praktijk blijkt het best lastig te zijn om concreet te werken aan een verbetering van de medewerkerstevredenheid. Soms worden opleidingsprogramma’s voor leidinggevenden georganiseerd, soms worden de uitkomsten van het MTO in het werkoverleg besproken en soms worden commissies in het leven geroepen om de top drie van gesignaleerde problemen uit het MTO nader te onderzoeken en aanbevelingen voor te doen. Van samenhangende, integrale en, vooral, op maat gemaakte verbeteringsslagen is echter over het algemeen weinig sprake. Het blijkt voor veel organisaties een lastige materie om concreet, praktisch en met een doorwrochte visie te werken aan de medewerkerstevredenheid.

Voordat u een MTO gaat houden is het dus essentieel ook al stil te staan wat u erna ermee gaat doen. En dat u voldoende draagvlak intern hebt om er ook daadwerkelijk mee aan de slag te mogen en kunnen gaan. Want het management en de leidinggevenden hebben hier niet alleen een voortrekkersrol in, maar moeten zelf ook het goede voorbeeld geven.

Leveranciers van medewerkerstevredenheidsonderzoek
Hieronder ziet u een aantal bekende spelers op het gebeid van medewerkersteverednheidsonderzoek in Nederland:

Wat Nr 29 voor u kan betekenen
Nr29 helpt werkgevers bij het vertalen van medewerkerstevredenheid naar gebruik voor intern en extern arbeidsmarktbeleid en arbeidsmarktcommunicatie. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.