Go to Top

Arbeidsmarktmanagement

Arbeidsmarktmanagement is het optimaal beheren en afstemmen van de interne en externe arbeidsmarkt op elkaar en op de organisatiedoelstellingen. Arbeidsmarktmanagement is een uniek concept dat door Nr29 is ontwikkeld om werkgevers te helpen bij het aanpakken van het werkelijke wervingsprobleem. Veel wervingsproblemen zijn namelijk geen communicatieproblemen. Met arbeidsmarktcommunicatiemiddelen zijn de symptomen wel te bestrijden, maar het werkelijke probleem blijft bestaan. Arbeidsmarktmanagement van Nr29 pakt het probleem bij de basis aan en zorgt voor een structurele oplossing in plaats van ad hoc.

Fundament van arbeidsmarktcommunicatie

Arbeidsmarktmanagement vormt het fundament van arbeidsmarktcommunicatie. U kunt het vergelijken met een ijsberg. Het gedeelte onder water is arbeidsmarktmanagement. Onzichtbaar voor het oog, maar 100% onmisbaar voor dat wat boven water gebeurt (arbeidsmarktcommunicatie).

Excelleren

Nr29 ondersteunt organisaties bij het scheppen van een optimaal ‘klimaat’ waarbinnen de (operationele) arbeidsmarktcommunicatie-inspanningen optimaal tot hun recht kunnen komen. Nr29 bedenkt dus geen campagnes en maakt geen recruitmentsites. Nr29 zorgt ervoor dat het fundament binnen een organisatie stevig genoeg is, zodat de campagnes en overige uitingen hierop kunnen excelleren.

Vragen aan Nr29

Op het gebied van arbeidsmarktmanagement krijgt Nr29 o.a. te maken met vragen als:

  • Hoe komen wij tot een strategische personeelsplanning?
  • Hoe kunnen we zelf een strategisch arbeidsmarktbeleid opstellen?
  • Hoe kunnen we een strategie voor goed werkgeverschap opstellen?
  • Hoe kunnen wij onze medewerkers beter en/of blijven binden & boeien?
  • Hoe zorgen we voor een goede afstemming van instroom en doorstroom op de organisatiestrategie?
  • Hoe maken we een goede analyse van kansen en bedreigingen op de externe arbeidsmarkt?
  • Hoe krijgen we onze sterktes en zwaktes op de interne arbeidsmarkt in kaart?
  • Hoe kunnen we instroom, doorstroom en uitstroom meetbaar maken?
  • Hoe krijgen we een optimale samenwerking tussen generaties op de werkvloer?